Młodzieżowa Rada Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

Młodzieżowa Rada Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

Znamy wyniki głosowania na radnych Młodzieżowej Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.
Sprawdź czy wygrał Twój faworyt.

Harmonogram

Etap I

Zgłaszanie kandydatów
do Młodzieżowej Rady

Od 11.09.2023
do 25.09.2023

Etap II

Ogłoszenie listy kandydatów
poddanych pod głosowanie

Do 17.10.2023

Etap III

Głosowanie

Od 28.10.2023
do 12.11.2023

Etap IV

Oficjalne
ogłoszenie wyników

Do 14.11.2023

Czym jest i czym zajmuje się Młodzieżowa Rada Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego?

Młodzieżowa Rada Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego jest reprezentacją młodzieży zamieszkałej na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego.

Młodzieżowa Rada ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny. Nie posiada osobowości prawnej.

Jak zostać radnym Młodzieżowej Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego?

Kto może kandydować?

Kandydatem do Rady może być każda osoba, która w dniu wyborów:
1) ukończyła 13 rok życia, a nie ukończyła 19 roku życia,
2) zamieszkuje na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego,
3) kontynuuje edukację.

Kiedy można zgłaszać kandydaturę?

Zgłaszanie kandydatur na radnych Młodzieżowej Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego odbywa się w terminie od 11 do 25 września 2023 r.

Jak zgłosić kandydaturę?

Kandydaturę można zgłosić w formie elektronicznej poprzez platformę do Młodzieżowej Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. Do zgłoszenia należy dołączyć listę poparcia podpisaną przez co najmniej 20 osób w wieku od 13 do 21 lat, zamieszkujących na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego.

Przykładowe działania Młodzieżowej Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

Doradza władzom miasta w podejmowaniu inicjatyw na rzecz młodzieży.

Organizuje koncerty, kina plenerowe, imprezy sportowe, proekologiczne czy charytatywne.

Rozwija dialogu pomiędzy władzami w mieście a młodzieżą.

Pomaga władzom zrozumieć potrzeby i problemy młodzieży.

Logo funduszy norweskich

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnejsprzyjającej integracji społecznej.

“Ostrowiec Świętokrzyski - miasta OdNowa” korzysta z dofinansowania otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 i ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. Celem projektu jest poprawa życia mieszkańców w różnym wieku poprzez osiągnięcie różnorakich zmian w rozwoju społeczno-gospodarczym miasta oraz w sferze lokalnej administracji publicznej.